Właściwość


Obszar działania

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości.

W obszarze właściwości Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Nowej-Huty w Krakowie Tomasza Kulczyckiego znajdują się gminy: Igołomia-Wawrzeńczyce, Koszyce, Koniusza, Kocmyrzów-Luborzyca, Nowe Brzesko, Pałecznica, Proszowice, Radzemice:

Oraz następujące ulice oraz osiedla obejmujące dzielnicę Nowa Huta: